2017-6-2-16 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

Do výzvy pro podporu konferencí a výzkumných projektů v oblasti filmové vědy se přihlásilo pouze pět projektů, z nichž dva směřují ke konferencím, dva pouze do oblasti badatelské a jeden tyto oblasti propojuje. Projekty podaly jak renomované instituce jako je NFA, jehož Sympozium komplementárně doplňuje prestižní mezinárodní konferenci organizace FIAF, která proběhne v režii žadatele, tak vzdělávací instituce zastoupené pražskou FAMU a nezávislé instituce.

Rada Fondu opakovaně upozorňuje na nízký zájem ze strany akademických subjektů a autorů a na fakt, že předpokládané výstupy mají nízkou úroveň sdělnosti mimo úzkou profesní/akademickou obec. Při zhodnocení posledních několika vyhlášených výzev pak Rada dospěla k názoru, že výzva nesplňuje dlouhodobé cíle Rady podporovat základní výzkum a umožňovat realizaci aktivit vycházejících z akademického prostředí. Zároveň si uvědomuje, že je třeba zaktualizovat i samotnou výzvu.

Podpořené projekty jsou vzhledem k alokaci finančně kráceny.

Hodnocení
Výsledky rozhodování