Výsledky rozhodování Rady - Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

2016-6-2-16 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

Ve výzvě na podporu konferencí a výzkumných projektů v oblasti filmové vědy se sešlo pět projektů, z nichž dva jsou výzkumné, dva konferenční a jeden kombinuje vzdělávací aktivity s kurátorskou činností. Zájem o výzvu se tak meziročně zvýšil, stále ale nenaplňuje představy Rady o potřebě aktivity a konkurence v uvedených oblastech. Všechny navrhované aktivity jsou situovány do hlavního města a žádající subjekty mají pražskou adresu, což zatím nevede k žádoucí podpoře decentralizovaného odborného dění.

Celorepublikovou platformou je naopak odborné sdružení CEFS – Česká společnost pro filmová studia, které se svou mezinárodní konferenční činností a propojením více pracovišť úspěšně vyrovnává s podmínkami výzvy.

Celkově lze říci, že jsou projekty solidně připraveny, nemají nerealistické nároky na financování a vhodně se doplňují s aktuálním děním na širším poli domácí kinematografie.

Hodnocení
Výsledky rozhodování