2017-1-4-14 Literární příprava celovečerního hraného nebo animovaného filmu

Do výzvy na literární přípravu celovečerního hraného nebo animovaného filmu se přihlásilo 47 žádostí ve škále od začínajících scenáristů až po ostřílené autory, kteří již v naprosté většině mají pro svůj projekt producentské zázemí.

Výzva je cílena přímo na scenáristy a je určena jako podpora pro autory na vytvoření první verze scénáře, aby mohli v relativním klidu a svobodě napsat dílo, kterým by přesvědčili producenta, aby jejich projekt přijal a začal ho vyvíjet. Neslouží k tomu, aby producent tuto podporu použil jako součást honoráře. Naopak, pro producenty by měla být přínosná právě možnost vybírat z většího množství scénářů a snižovat tak riziko neúspěšného vývoje látek.

Žádost podalo 27 autorů a 20 producentů pro své scenáristy. Rada vítá, že na rozdíl od výzev na výrobu se autoři soustřeďují na současnou tematiku v celé škále čistých i vzájemně se prostupujících žánrů od jungovské psychoanalýzy přes sci-fi až po komedie typu „co by se stalo – kdyby“ (24). Ubývá historických látek, dějinná období se odráží v životopisech velkých postav naší minulosti od Sidonie Nádherné až po Jaroslava Foglara.

Dvě pohádky a pět dobrodružných filmů zastupují tvorbu pro děti. Ve výzvě se objevily i pokusy o tak těžký žánr jakým je tvorba pro dospívající. Adaptace zastupovala snaha o ztvárnění Kytice v grimmovském duchu.

Alokace na tuto výzvu činila 1,5 milionu korun. Na jedné straně by Rada ráda podpořila více projektů, na druhé straně se potvrzuje (reflexe přichází i z celého filmového prostředí), že ve většině případů se podpora z této výzvy stává automaticky součástí honoráře, čímž se snižuje rozpočet producenta na vývoj projektu. V konečném důsledku to znamená, že se výzva v těchto případech míjí svým cílem a smyslem. Rada si ovšem také uvědomuje, že celý proces podání žádosti může být pro autory komplikovaný a že řada z nich vyhledává pomoc producenta z administrativních důvodů.

Rada se rozhodla podpořit slibné autorské individuality (11 projektů), které přicházejí se silnými látkami, které jsou jim blízké, a pro které bude napsání první verze scénáře skutečně rozhodující z hlediska dalšího osudu látky.

Hodnocení
Výsledky rozhodování