Výsledky rozhodování Rady - neperiodické publikace , podpora účasti na zahraničních festivalech (průběžná výzva)

Rada Státního fondu kinematografie na svém jednání ve dnech 18.-19. června 2015 rozhodla o podporách na neperiodické publikace a na podporu filmů na mezinárodních festivalech.

2015-6-1-10 Neperiodické publikace vydané v roce 2015-2016

Cílem výzvy 2015-6-1-10 byla podpora neperiodických publikací popularizačního a odborného charakteru z oblasti kinematografie. Preferovány byly projekty završující původní výzkum na poli bádání v oblasti tuzemské kinematografie a překladové studie, které nejsou běžně dostupné ve světových jazycích.

Rada přihlížela ke schopnosti žadatele zajistit vícezdrojové financování a zabezpečit realizaci projektu včetně distribuce, zároveň se zavázala pro příští obdobnou výzvu přesněji vymezit podmínky pro žádost o podporu, které by přesněji reflektovaly možnosti žadatele zajistit vydání publikace ze zdrojů dostupných v akademickém prostředí a zamezily i případné duplicitě financování.

Ve výzvě bylo hodnoceno celkem 9 projektů, k nimž se expertní posudky až na výjimky vyjádřily pozitivně. Úroveň posudků byla přitom mimořádně vysoká.

Základem jsou publikace pěti nakladatelství, Casablanca, NFA, AMU, Host a Camera obscura, které se dlouhodobě soustředí na obor kinematografie. Rada Fondu přesto konstatovala, že se u řady projektů projevilo nadsazení nezbytně nutných nákladů a především z tohoto důvodu se rozhodla pro snížení přidělené podpory u většiny žádostí.

Finanční prostředky byly rozděleny beze zbytku.

Výsledky rozhodování

Hodnocení

2015-5-1-1 Podpora účasti českých filmů na mezinárodních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní ceny

Rada na svém jednání také hodnotila projekt Retriever a jeho účast v sekci Cinéfondation mezinárodního filmového festivalu v Cannes. Vzhledem k úspěchu tohoto filmu a přiměřenému rozpočtu na propagaci filmu v Cannes se Rada rozhodla projekt podpořit. Výsledky rozhodování obsahují výsledky podpory všech projektů obdržených v této výzvě a hodnocených i na minulých jednáních Rady.

Výsledky rozhodování