Výsledky rozhodování Rady - výroba dokumentárního filmu

Rada Státního fondu kinematografie na svém jednání ve dnech 30. června - 2. července 2015 rozhodla o podpoře projektů na výrobu dokumentárního filmu
 
2015-2-2-8 Celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film
 
Cílem výzvy 2015-2-2-8 Celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film bylo podpořit vznik takových dokumentárních filmů, které zásadním způsobem přispívají k silné tradici autorského dokumentu, otevírají důležitá společenská témata, věnují pozornost klíčovým osobnostem.

Kancelář Fondu obdržela do výzvy, jejíž celková alokace činí 7 500 000 Kč, 21 platných žádostí. Mezi hlavní kritéria hodnocení patřily umělecká úroveň projektu a jeho schopnost oslovit mezinárodní publikum při zachování svébytných rysů národní kinematografie, stejně jako kompatibilita námětu a předpokládaných stylových prostředků. Stejně podstatnou podmínkou byl pro přidělení podpory racionální a realistický plán realizace s vyjasněnou představou celkového finančního krytí projektu.

Rada v obecné rovině identifikovala několik zásadních problémů, které se týkaly většiny projektů. Jen velmi málo projektů prošlo z hlediska obsahu dostatečným vývojem a tak se u některých žádostí Rada rozhodovala především s ohledem na dosavadní úspěchy realizačních týmů. V rámci finančních plánů zase řada projektů stojí pouze na financování z prostředků Fondu a České televize, která, alespoň dle vyjádření žadatelů, nemá dostatečné kapacity dokonce ani na vývoj a realizaci pokračování svých úspěšných projektů. U řady projektů, které se netajily ambicí část natáčení umístit mimo Českou republiku, chyběl byť jen náznak možného zahraničního partnera a tudíž přesvědčivější strategie, jak téma se zahraničním partnerem rozvíjet. Většina žadatelů dále nepřemýšlí nad možnostmi distribuce svého filmu a nemá jasnou představu o cílové skupině a jejím oslovení, což je dle Rady pro projekty v této fázi s ohledem na stav různých distribučních platforem nejen na českém trhu (kino, VOD, televize) stále důležitější. Rada se nakonec rozhodla podpořit projekty, jejichž téma bylo precizně zpracované a přinese tak netradiční autorský vhled do kauz a problematik, které se ve společnosti dnes diskutují. Dále podpořila žánrové dokumenty s esejistickým přesahem, jako možnou cestu pro zkvalitnění a užší propojení žánrového a autorského dokumentu. 

Rozhodnutí o přidělení podpory je Radou Fondu ve všech případech písemně stručně zdůvodněno a okomentováno. Finanční prostředky alokované danou výzvou byly přiděleny beze zbytku.

Výsledky rozhodování

Hodnocení projektů