Výzva k podávání návrhů kandidátů na experty Státního fondu kinematografie

Kancelář státního fondu kinematografie (Fond), prostřednictvím ředitelky Fondu, vyzývá podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a Statutu Fondu (expert). Výzva je otevřena od 23. června do 24. července 2017. Níže najdete oficiální výzvu k předkládání návrhů a potřebné formuláře. 

 

Výzva k podávání návrhů

Formulář pro podání návrhu

Čestné prohlášení