Změna krátkodobé koncepce na rok 2014

 
 
Rada Státního fondu kinematografie na svém jednání dne 2.-4. září 2014 rozhodla provést změnu krátkodobé koncepce. Nerozdělené prostředky se rozhodla částečně využít na vytvoření dvouletého grantu pro podporu celoroční činnosti institucí a přepisy filmů ve správě fondu do HD.
 
V průběhu roku nebyly využity všechny prostředky alokované v některých výzvách a k 31. srpnu 2014 činily tyto prostředky včetně nevyužité rezervy Rady celkem 7 317 229 Kč.
 
Rada se proto rozhodla tyto prostředky rozdělit následujícím způsobem:
 
1.   navýšit podporu na celoroční činnost institucí a podpořit tyto instituce v dvouletém grantu na roky 2015-2016
 
Podporu na celoroční činnost dostávají od Fondu projekty, které dlouhodobě osvědčily své fungování a přínos české kinematografii.
 
Podpora ve výzvě 2014-5-2-25 Podpora celoroční činnosti institucí působících v oblasti kinematografie na rok 2015-2016 (dvouletý grant) bude z původní částky 3 000 000 Kč navýšena na dvojnásobek, tedy 6 000 000 Kč.
 
2.    navýšit podporu na přepisy filmů v majetku Fondu do HD
 
Původní suma 500 000 Kč stanovena pro přepisy do HD byla v průběhu roku využita na přepis zhruba 30 filmů ve správě Fondu (např. Postřižiny, Obchod na korze, Noc na Karlštejně, Spalovač mrtvol apod.). Jsou to filmy, které jsou v dlouhodobé perspektivě komerčně nejúspěšnější a generují Fondu největší příjmy. Tyto příjmy se pak vracejí do podpory kinematografie a tvoří jeden ze základních zdrojů financování Fondu.
 
Rada se právě z důvodu udržení obchodního potenciálu filmů rozhodla investovat do přepisů do HD dalších 500 000 Kč, celková suma věnovaná na tuto položku tak bude činit 1 000 000 Kč.
 
3.    převést zbylé finanční prostředky do rezervy Rady a v případě, že nebudou do konce roku využity, je převést do dalšího období a rozdělit je v rámci krátkodobé koncepce na rok 2015
 
 
Při úvahách nad přínosem jednotlivých variant jsme se řídili několika základními principy
 
1.    udržet maximální stabilitu a důvěryhodnost krátkodobé koncepce – neprovádět mnoho různorodých změn, neboť důvěra v krátkodobou koncepci je dlouhodobě budovanou důvěrou v normální stabilní fungování fondu
 
2.    nevytvářet dlouhodobé závazky, které bychom nemohli v příštích letech splnit – neobjevovat nové typy každoročních projektů, jejichž podporou v jednom roce si vytváříme závazek na další roky
 
3.    nevytvářet ve financování projektů, které podporujeme každoročně, tzv. vlny – stabilní podporu v ustálené výši jeden rok významně zvyšovat nebo snižovat.
 
TZ Změna krátkodobé koncepce pro rok 2014 ke stažení
 
Přílohy
Krátkodobá koncepce 2014 tabulka
Krátkodobá koncepce 2014 s doprovodnými texty
Nerozdělené prostředky 2014 – podkladový materiál