Změna Statutu Státního fondu kinematografie účinná od 3.5.2017

Změna Statutu Státního fondu kinematografie účinná od 3.5.2017