Seznam kandidátů na členy Rady Státního fondu kinematografie

28. března 2017 vyhlásil Státní fond kinematografie výzvu  k podávání návrhů na jednoho člena Rady Fondu. Profesní organizace mohly své návrhy předkládat ve lhůtě od 28. března do 17. dubna 2017.

Podle zákona o audiovizi má Rada devět členů s mandátem na tři roky, přičemž každý rok jsou Poslaneckou sněmovnou voleni tři členové. Jan Svěrák, který byl do Rady zvolen na období od 21. dubna 2016, se k 31. březnu 2017 vzdal funkce. V případě volby na místo Radního, který se vzdal funkce, bude nový člen zvolen na dobu jeho mandátu, tedy do 20. dubna 2019 (§ 16 odst. 3 zákona o audiovizi). Předložený seznam kandidátů se týká tohoto místa v Radě.

Seznam navržených kandidátů a počet nominací, spolu se životopisy kandidátů, jejich motivačními dopisy a odůvodněním nominace profesních organizací najdete v dokumentech níže.

Seznam kandidátů a všech návrhů Fond předává Ministru kultury, který z obdrženého seznamu navrhne kandidáty Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna následně zvolí jednoho člena Rady.

Podrobnější informace k volbě Radních najdete v zákoně o audiovizi a ve statutu Fondu.

Na základě výzvy Fondu evidoval Fond celkem 21 návrhů na kandidáty na členy Rady. Všechny návrhy byly podány ve stanovené lhůtě, a to buď na podatelně Státního fondu kinematografie, anebo předány k přepravě České poště. 19 návrhů považuje Fond za řádné a po formální stránce za správné, u 2 návrhů shledal Státní fond kinematografie pochybení ve špatné právní subjektivitě navrhovatele.

Počet nominací a profesní zaměření kandidátů

9 návrhů obsahuje jména třech kandidátů, přičemž dva z nich získali více než jednu nominaci. Nejvyššího počtu čtrnácti nominací dosáhl jeden kandidát.

jméno kandidáta

počet nominací

profesní zaměření

Czesany Dvořáková, Tereza

4

pedagožka, specialistka filmové výchovy

Tomáš Škrdlant

1

dokumentarista, pedagog

Petr Vítek

14

kinař, odborník na digitalizaci kin

 

 

Navrhující organizace

 

Své návrhy na kandidáty podalo sedmnáct institucí, které odpovídají definici profesní organizace podle zákona o audiovizi. Navrhovateli jsou:

Akademie múzických umění v Praze

APA - Asociace producentů v audiovizi

ARAS, z.s.

ASAF - asociace animovaného filmu, z.s.

Asociace českých filmových klubů, z.s.

Asociace provozovatelů kin, z.s.

Česká filmová a televizní akademie, z.s.

Česká filmová komora, o.p.s.

Česká společnost pro filmová studia

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.

Člověk v tísni, o.p.s.

DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu

DOK.Incubator z.s.

Institut dokumentárního filmu

Masarykova univerzita

Unie filmových distributorů

Univerzita Karlova

 

Přílohy:

Seznam kandidátů a navrhovatelé

Kandidáti:

Czesany Dvořáková Tereza

Škrdlant Tomáš

Vítek Petr