Seznam kandidátů na experty Státního fondu kinematografie

28. března 2017 vyhlásil Státní fond kinematografie (Fond) výzvu k podávání návrhů na experty Fondu. Profesní organizace mohly své návrhy předkládat ve lhůtě od 23. června do 24. července 2017.

 

Ve lhůtě pro podávání návrhů obdržel Fond 38 platných návrhů, které zveřejňuje v souladu s odst. 3.4.1.5 statutu Fondu. Seznam navržených kandidátů spolu s označením okruhu a případně specializace, pro něž byl kandidát navržen, najdete v dokumentech níže. Přílohou je také podrobný profesní životopis kandidáta.

 

Rada Fondu na nejbližším jednání provedla pečlivý výběr expertů pro jednotlivé okruhy s případným odlišením odbornosti. Seznam kandidátů, spolu s doporučením Rady, Fond předává Ministru kultury ke jmenování.

 

Podrobnější informace ke jmenování expertů najdete v zákoně o audiovizi a ve statutu Fondu.

 

Na základě výzvy Fondu evidoval Fond celkem 42 návrhů na kandidáty na členy Rady. Čtyři návrhy byly doručeny Kanceláři Fondu nekompletní a/nebo po skončení lhůty k jejich podávání. 38 návrhů považuje Fond za řádné a po formální stránce za správné.

 

Přílohy:

 

Seznam kandidátů a navrhovatelé

 

Kandidáti:

 

Adámková, Tereza

Aronová, Alice

Baslarová, Iva

Bosáková, Žofia

Cielová, Hana

Cviková, Ludmila

Čermáková, Zdeňka

Černý, Jaroslav

Česálková, Lucie

Dufek, Jiří

Dutka, Edgar

Eismann, Josef

Flisník,Tomáš

Foll, Jan

Gregor, Lukáš

Holub, Radovan

Jílek, Jan

Jiras, Pavel

Konečný, Lubomír

Králík, Jiří

Krasnohorský, Juraj

Kuděla, Jan

Kulhánková, Hana

Lovicarová, Lenka

Lukeš, Jan

Mašek, Vojtěch

Miškovský, Michal

Poláková, Jarmila

Reifová, Irena

Seidl, Tomáš

Schmarc, Vít

Schwarcz, Viktor

Svatoňová, Kateřina

Šír, Ondřej

Štrbová, Denisa

Tabakov, Diana

Uhrík, Štefan

Voráč, Jiří